Ontslag

Fiere moeder en vader vertrekkensklaar bij ontslag

Na de bevalling blijft u 5 dagen (4 nachten) in het ziekenhuis. Bij een keizersnede blijft u 7 dagen (6 nachten) in het ziekenhuis.

De behandelende arts beslist in overleg met u wanneer u het ziekenhuis zal verlaten. Op de dag van ontslag wordt de baby nogmaals onderzocht door de kinderarts. De vroedvrouw en de gynaecoloog bespreken met u en uw partner het verdere verloop van uw kraamtijd thuis.

Na uw verblijf op de materniteit kan u beroep doen op professionele hulp thuis. Onze zelfstandige vroedvrouwen en de afdeling kraamzorg van 'Familiehulp' kunnen uw kraamtijd verder begeleiden. Ook bent u van harte welkom in onze moedergroepen waar u ervaringen kan uitwisselen over borstvoeding.