Praktische info

doopsuiker met eendje en kind
  • De dag na de geboorte moet u de formulieren voor de geboorteaangifte afhalen aan de infobalie in de hall van het ziekenhuis.
  • De aangifte moet binnen de 15 dagen na de geboorte gebeuren in het districtshuis, Bist 1, 2610 Wilrijk. Hiervoor hebt u naast de geboorteakte ook de identiteitskaarten van moeder en vader en het trouwboekje of het erkenningsbewijs (= de officiële erkenning van het vaderschap vóór de geboorte van het kind, te bekomen in het gemeentehuis van uw verblijfplaats) nodig.
  • De code van het telefoontoestel vraagt u aan bij het onthaal (op de afdeling zijn etiketten beschikbaar die u hiervoor nodig hebt). Bij het ontslag vernietigt u de code.
  • Het doopsel van de baby gebeurt bij voorkeur in uw parochiekerk. Op aanvraag kan dit in de kapel van het ziekenhuis. De afdeling zorgt dan voor een afspraak met onze pastorale dienst.
  • Indien u toestemming geeft, komt tijdens uw verblijf op de afdeling een verpleegkundige van de dienst Kind & Gezin op bezoek. Zij geeft u inlichtingen over de werking van deze dienst in uw onmiddellijke omgeving.
  • Om voldoende rust voor de moeder te waarborgen, verzoeken wij iedereen de bezoekuren strikt na te leven. Uw partner en kinderen zijn steeds welkom. Uitzonderingen kunnen alleen na overleg met de vroedvrouw.
  • De centrale keuken tracht aan uw persoonlijke voorkeur tegemoet te komen door u verschillende keuzes aan te bieden. Een dieet of vegetarische menu's kan u bij de vroedvrouw aanvragen. Indien uw partner wenst te blijven eten, gelieve dit de dag voordien aan te vragen.