Dagindeling bij opname

07.15 - 08.00 uur

 • Verzorging

08.00 uur

 • Ontbijt

08.30 - 11.00 uur

 • Bloednames, CTG en eventueel andere onderzoeken
 • Toedienen medicatie
 • Bezoek gynaecologie
 • Schoonmaken van de kamer

12.00 uur

 • Middagmaal

14.00 - 16.00 uur

 • Bezoek (tenzij dit om medische redenen niet is toegelaten)

17.00 uur

 • Avondmaal

18.00 - 20.00 uur

 • Verzorging
 • CTG
 • Toedienen medicatie
 • Bezoek (tenzij dit om medische redenen niet is toegelaten)

21.30 uur

 • De nachtvroedvrouwen zijn op de afdeling