Wat?

MIC (Maternal Intensive Care)

Monitoring zwangere dame

De dienst gynaecologie-verloskunde van Sint-Augustinus biedt naast de algemene verloskundige en gynaecologische zorg ook subspecialistische zorg in de prenatale geneeskunde. Deze bestaat enerzijds uit de consultatie prenatale diagnostiek, waar gespecialiseerde echografieën en invasieve ingrepen (vruchtwaterpunctie, vlokkentest enz.) worden uitgevoerd, en anderzijds de MIC-dienst (maternal intensive care) voor hoogrisicozwangeren.

Uw gynaecoloog maakt deel uit van een team dat tracht het probleem zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Dit team bestaat uit vroedvrouwen, kinderartsen-neonatologen gespecialiseerd in de zorg voor de allerkleinsten, anesthesisten, de artsen van het centrum voor menselijke erfelijkheid en andere specialisten van het ziekenhuis.

Wij beschikken over de modernste apparatuur om de toestand van moeder en kind permanent te evalueren. Daarenboven staan alle andere diensten van het ziekenhuis, met hun infrastructuur, dag en nacht ter beschikking.

U zal naast de behandelende gynaecoloog ook de dienstdoende gynaecoloog van de afdeling en de arts-assistent zien. Zo kunnen wij uw toestand optimaal opvolgen. De behandeling gebeurt evenwel altijd in samenspraak met de behandelende gynaecoloog.