Op de verlosafdeling

Balie verpleging op de verlosafdeling
Ontspanningsbad
Bevallingskamer

U wordt onthaald door een vroedvrouw. Zij heeft een inleidend gesprek waarbij zij vraagt naar het verloop van de zwangerschap, wie de gynaecololoog is, enz.

Vervolgens wordt u aan een monitor (CTG) gelegd. Met dit CTG (cardio-tocografie) onderzoek worden de harttonen van de baby en de activiteit van de baarmoeder geregistreerd. Dit duur meestal een half uur. Om de ontsluiting te bepalen voeren we een vaginaal onderzoek uit.

Na die eerste evaluatie wordt de gynaecoloog op de hoogte gebracht. Hij/Zij beslist of u al dan niet op de verlosafdeling moet blijven. Zo ja, dan verblijft u op de arbeidskamer tot u gaat bevallen.

De vroedvrouw volgt u en uw partner of begeleider de hele tijd op. Zij zal de gynaecoloog op regelmatige tijdstippen inlichten. Zij zorgt er voor dat uw arbeid en de bevalling op een zo comfortabel mogelijke manier verloopt. Hiervoor hebben we verschillende hulpmiddelen ter beschikking. Onder andere het ontspanningsbad en de zitbal.

Inductie of inleiding

Wanneer u wordt ingeleid, kunt u zich aanmelden aan de verloskamer om 07.00 uur. Vervolgens wordt u opgenomen in een arbeidskamer. Wanneer u comfortabele kledij aangetrokken hebt, maakt de vroedvrouw een dossier op en legt de monitor aan. De werkwijze bij het inleiden is afhankelijk van de gynaecoloog. In de meeste gevallen zal de vroedvrouw een vaginaal onderzoek uitvoeren en evaueren of ze de vliezen kan breken. Er wordt ook een infuus gestart met een weeënopwekkend middel, syntocinon. De weeën zullen op gang komen en de ontsluiting zal vergroten. Wanneer u regelmatige weeën hebt, vordert de ontsluiting gemiddeld met 1 cm per uur. Dit is natuurlijk afhankelijk van persoon tot persoon. Vanaf het tweede kind verloopt de arbeid sneller.

Pre-inductie

U meldt zich aan om 20.00 uur aan de verloskamer. Vervolgens wordt u opgenomen in een arbeidskamer en krijgt u een monitorcontrole. De assistent gynaecoloog zal u hierna onderzoeken en in overleg met uw gynaecoloog de wijze van pre-inductie bepalen. Pre-inductie houdt in dat eerst de baarmoederhals wordt voorbereid op ontsluiting. Dit kan op twee manieren gebeuren:

  • Door middel van een tablet die vaginaal wordt geplaatst. Deze zal de baarmoederhals verweken en geeft soms lichte weeënactiviteit.
  • Door middel van een ballonsonde die vaginaal wordt geplaatst. Hierbij wordt vaak een gel in de sonde gespoten die de baarmoederhals ook verweekt.

Uw partner heeft de mogelijkheid om te blijven slapen. Gedurende de nacht kan het zijn dat de arbeid al begint. Vaak kunt u toch nog enkele uren slapen. Volgens de procedure zal de vroedvrouw rond 06.30 uur de vliezen breken en wordt er 's ochtends gestart met een infuus met weeënopwekkers. Dit hangt ook af van persoon tot persoon