Overzicht

Waar moet u zijn?

In de grote hal neemt u de eerste gang naar rechts. Loop deze gang ten einde en sla dan af naar rechts, voorbij de liften. Dan gaat u naar links, richting Consultatie Gynaecologie. Schrijf u in bij de secretaresse.

Onderzoeken

Bij opname op de materniteit vragen we ook steeds om een voorinschrijvingsformulier in te vullen. Dat kunt u hier vinden.

Eerste trimester screening/nekplooimeting: de screening voor trisomie 21 in het eerste trimester bestaat uit de meting van de nekplooi en een serumbepaling van beta-HCG en PAPP-A. De echografie kan worden uitgevoerd van 11 tot 13 weken en 6 dagen. Zo kunnen we 85 % van de foetussen met het Syndroom van Down (mongolisme) opsporen. Bij een hoog risico nemen we een vlokkentest of vruchtwaterpunctie af om mongolisme uit te sluiten.