Structurele echografie

Rond de 22 weken kunnen we de structuur van de orgaantjes van de baby nakijken. Een gericht echografisch onderzoek in een gespecialiseerd centrum kan 70-80% van de aangeboren afwijkingen opsporen. De positie van de baby, de hoeveelheid vruchtwater, enz. kunnen het onderzoek bemoeilijken. Bij deze echografie kijken we een aantal orgaanstructuren na om aangeboren afwijkingen op te sporen. Niet alle aangeboren afwijkingen zijn detecteerbaar. Aan de hand van enkele echografiebeelden illustreren we de normale structuren van enkele organen.

Deze echografie betaalt het RIZIV terug in het kader van bepaalde afwijkingen. Het gaat echter om zeer specifieke indicaties (bv. een eerder kind met afwijking, familiale voorgeschiedenis, hartafwijking, enz.). Indien het RIZIV deze indicatie niet goedkeurt, kan u de echografie op eigen aanvraag laten uitvoeren, maar dan krijgt u enkel de consultatie terugbetaald.

Bij het vastellen van een afwijking zal er een overleg plaatsvinden op de wekelijkse stafvergadering van de MIC met alle betrokken specialisten (neonatologen, kinderchirurgen, kindercardiologen, enz.).

Klik hier om te bekijken welke organen we bij een structurele echografie nakijken.