Vruchtwaterpunctie en vlokkentest

Invasieve diagnostiesche technieken

De mogelijke invasieve prenatale testen zijn een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Deze voeren we respectievelijk uit vanaf 15 of 11 weken zwangerschap.

Voor we een vlokkentest of vruchtwaterpunctie afnemen, is het nodig om eerst op consultatie te gaan bij een geneticus. Vervolgens kijken we de foetus echografisch na en dan pas voeren we de tests uit.

Vlokkentest

Door middel van een naald zuigen we ter hoogte van de placenta enkele vlokken op die in het labo worden onderzocht op chromosomale en genetische afwijkingen.
Indicaties: afwijkend screeningsonderzoek (bv. verdikte nekplooi), genetische afwijking in de familie, eerder kind met een erfelijke aandoening,enz.

Vruchtwaterpunctie

Dit onderzoek kan gebeuren vanaf de 15de zwangerschapsweek. Door middel van een naald zuigen we een kleine hoeveelheid vruchtwater uit de baarmoeder op. Vruchtwater bestaat hoofdzakelijk uit foetale urine waarin zich cellen van het kindje bevinden. Deze worden onderzocht in het Centrum voor Medische Genetica.
Indicaties: afwijkend screeningsonderzoek (bv. eerste trimester screening, Triple test, verdikte nekplooi), echografische afwijkingen, enz.

We voeren verschillende soorten testen uit op het genetische materiaal van de baby: een snelle test sluit de meest voorkomende afwijkingen zoals mongolisme uit, dit resultaat kan u verwachten na ongeveer 1 week. Het volledige resultaat van alle chromosomen als ook de test naar open ruggetjes kan u verwachten binnen de 3 à 4 weken. We kijken ook het genetische materiaal van de ouders na. Hiervoor nemen we een bloedstaal af van de beide ouders. Bij een rhesus negatieve moeder en een rhesus positieve partner dienen we een extra injectie toe aan de moeder.

Risico

Het risico op een miskraam van beide testen bedraagt ongeveer 1%. De meeste complicaties worden verwacht binnen de eerste paar dagen. Daarom raden we aan dat de u de dag zelf en de dag na het onderzoek thuis blijft van het werk en het rustig aan doet.

Meebrengen

SIS-kaart van beide ouders en bloedgroepkaarten.